Λειτουργούν τμήματα παιδικά & ενηλίκων του τμήματος Παραδοσιακής Μουσικής.

Τηλ. Επικοινωνίας : 6985073363, 2641055655

Διεύθυνση: Τα μαθήματα διεξάγονται στην 11ης Ιουνίου 8Α

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Γρέντζελου Ευσταθία