Η μουσικοκινητική αγωγή είναι ο συνδυασμός μουσικής και κίνησης κι απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών. Η διδασκαλία γίνεται μέσω παιχνιδιών. Δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να βιώσουν μέσα από το σώμα και την κίνηση του, τους νόμους της μουσικής, του λόγου και του χώρου με πολύ ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.