Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Ε.Δ.Α.

1.Παπαγεωργίου Μαρία Πρόεδρος
2. Κατσαρής Κωνσταντίνος   Αντιπρόεδρος
3.Βλαχοπούλου Ειρήνη
4.Γαλανόπουλος Γεώργιος
5. Κιτσοπάνος Κωνσταντίνος
6. Κραβαρίτη Ευαγγελία
7. Νικολακόπουλος Γεώργιος
8. Υφαντής Ηλίας
9. Φλώρος Σπυρίδων
10. Φατούρος Αριστείδης
11.  Χειμώνας Ηλίας